09-21 (09-20) SE AVVIKENDE TIDER
menu

Noen å snakke med?

13-99 er et samtaletilbud for mennesker i alle aldre.

Livet kan by på både store og små utfordringer for mennesker, og noen ganger kan det være godt å ha andre å snakke med. Du møter oss torsdager kl. 10.30 - 13.30 på bord 57 på Egon på senteret.

Det er ansatte i Den Norske Kirke med fagkompetanse innen sjelesorg og samltaler, og de er der for deg om du trenger å prate. Det er du som bestemmer tema for samtalen, og det er full taushetsplikt.

Ta kontakt!
Diakon Marit Brenne

mb758@kirken.no

Tlf: 414 18 322

Heimdal menighet.

Publisert: 21.01.2016 15:06